ЛИ­ЦО ПО­ПРО­ЩЕ

Football (Ukraine) - - РОССИЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА -

16‑й ТУР 8–10 НО­ЯБ­РЯ АХМАТ – урал – 0:0 РУБИН – ДИ­НА­МО – 0:1 Гол: Ши­мань­ски (23). 4757 уда­ле­ны: Зу­ев (45) – Ор­дец (66) РО­СТОВ – ТАМ­БОВ – 1:2

Го­лы: Си­гур­дар­сон (7) – Мел­кад­зе (52), Обу­хов (70). 25 589

«Ро­стов»: Ба­бу­рин – Козлов, Ха­джи‑ ка­ду­нич, Си­гурдссон, Чер­нов – Ио­нов, Зай­нут­ди­нов, Гле­бов, Бай­ра­мян – Си‑ гур­дар­сон (Дол­гов, 77), Шо­муро­дов СПАР­ТАК – Кры­лья СОВЕТОВ – 2:0 Го­лы: Пон­се (3), Ба­ка­ев (83, пен). 18 719 «Спар­так»: Мак­си­мен­ко – Га­по­нов, Жи­го, Джи­кия – Зоб­нин, Ба­ка­ев (Мир‑ зов, 84), Крал, Умя­ров (Тиль, 90), Айр‑ тон – Ларс­сон (Шюрр­ле, 76), Пон­се уда­ле­ны: Ми­яй­ло­вич (71), Кар­пов (81), оба – «Кры­лья Советов» ОРЕНБУРГ – УФА – 0:0 АР­СЕ­НАЛ – ЗЕ­НИТ – 0:1 Гол: Аз­мун (63). 16 095 «Зе­нит»: Кер­жа­ков – Ка­ра­ва­ев, Ива­но‑ вич, Ра­киц­кий, Дуглас – Еро­хин (Дри­ус­си, 46), Бар­риос, Оз­до­ев, Жир­ков (Су­тор­мин, 79) – Аз­мун, Дзю­ба (Ку­зя­ев, 90) СО­ЧИ – ЦСКА – 2:3 Го­лы: Мо­сто­вой (7), По­лоз (45+1, пен) – Мев­ля (16, аг), Об­ля­ков (52), Ча­лов (55). 15 318

ЦСКА: Ак­ин­фе­ев – Кар­пов (Шар­лия, 58), Ди­ве­ев, Ма­г­нус­сон – Фер­нан­дес, Би­ст­ро­вич, Об­ля­ков, Ку­ча­ев – Си­гурд‑ ссон (Ах­ме­тов, 71), Вла­шич (Дза­го­ев, 85) – Ча­лов ЛО­КО­МО­ТИВ – КРАС­НО­ДАР – 1:1 Го­лы: Крых­о­вяк (41) – Берг (45+2). 17 612

«ло­ко­мо­тив»: Ги­льер­ме – Жи­во­гля­дов, Хе­ве­дес, Му­ри­ло, В. Иг­на­тьев – Ко­ло‑ мей­цев, Крых­о­вяк (Ан Ми­ран­чук, 46) – Же­ма­лет­ди­нов (Ку­ли­ков, 71), Ал. Ми­ран‑ чук, Жо­ау Ма­риу – Эдер (Смо­лов, 55)

«Крас­но­дар»: Са­фо­нов – Пет­ров, Мар­ты­но­вич, Спай­ич, Ра­ми­рес – Су‑ лей­ма­нов, Кам­бо­лов (Ольс­сон, 65), Ви­ле­на, Фер­нан­деш – Ари (Ут­кин, 80), Берг (И. Иг­на­тьев, 73)

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.