З тюр­ми ви­пу­сти­ли до­ві­чно за­су­дже­ну

Gazeta po-ukrainsky - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрій ЖИГАЙЛО

10 кві­тня з Ка­ча­нів­ської ко­ло­нії на Хар­ків­щи­ні ви­пу­сти­ли львів’ян­ку 54-рі­чну Лю­бов КУШИНСЬКУ. На­каз про її по­ми­лу­ва­н­ня пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав на по­ча­тку бе­ре­зня. Жін­ка бу­ла за­су­дже­на до­ві­чно, від­си­ді­ла в тюр­мі 21 рік.

На ви­хо­ді з ко­ло­нії Кушинську зу­стрі­ча­ли друзі. По­да­ру­ва­ли бу­кет тро­янд. Своє звіль­не­н­ня Лю­бов по­ки не ко­мен­тує.

У 1990-х Лю­бов Ку­шин­ська бу­ла ди­ре­кто­ром фір­ми ”Ква­зар”, за­йма­ла­ся не­ру­хо­мі­стю у Льво­ві. Її за­су­ди­ли 1997 ро­ку за зви­ну­ва­че­н­ням у вбив­стві лі­ка­ря 61-рі­чно­го Оре­ста Ци­ньов­сько­го та йо­го зя­тя-бі­зне­сме­на Яро­сла­ва Дро­жджа­ля, 38 ро­ків. На­чеб­то хо­ті­ла пе­ре­пи­са­ти на се­бе квар­ти­ру одно­го з них. Роз­стрі­ля­ла жертв, пе­ре­рі­за­ла їм гор­ло, йде­ться в ма­те­рі­а­лах спра­ви. Ма­ла спіль­ни­ка Ан­дрія Мань­ка, який отри­мав 15 ро­ків ув’язне­н­ня.

Про­ви­ну жін­ка не ви­зна­ла. Роз­по­від­а­ла пре­сі, що по­са­ди­ти її за­мо­вив ко­ли­шній спів­ме­шка­нець Ро­ман Ста­нік. Він у 1990-х був за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка Львів­ської обла­сної ДАІ. Не хо­тів від­да­ва­ти по­зи­че­ні $20 тис.

Звіль­не­на пла­нує по­да­ва­ти по­зов до су­ду і ви­ма­га­ти пов­но­го ви­прав­да­н­ня.

Лю­бов Ку­шин­ська — єди­на жін­ка в Укра­ї­ні, яка бу­ла за­су­дже­на до­ві­чно. Її донь­ка пі­сля ви­ро­ку ма­те­рі ви­їха­ла за кор­дон. Там на­ро­ди­ла двох ді­тей.

За­су­дже­ній до­ві­чно Лю­бо­ві Ку­шин­ській за­чи­ту­ють на­каз про звіль­не­н­ня з Ка­ча­нів­ської ко­ло­нії на Хар­ків­щи­ні. У тюр­мі си­ді­ла з 1997-го за зви­ну­ва­че­н­ням у вбив­стві. Жін­ку по­ми­лу­вав пре­зи­дент

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.