Дощ очі­ку­є­ться на За­хо­ді

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ЗА­ХІД 14 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Мі­сця­ми не­ве­ли­кий дощ, гро­за. По­ри­ви ві­тру до 12 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +17…22°C, ні­чна +7…12°C. У Кар­па­тах дощ. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +11…16°C, уно­чі +4…9°C. 15 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Удень +16…21°C, уно­чі до +10°C. 16 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +16…21°C, уно­чі до +10°C.

СХІД 14 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +12…17°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме +1…6°C. 15 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +11…16°C, уно­чі до +6°C. 16 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 5 м/с. Се­ред дня +11…16°C, уно­чі до +6°C.

ЦЕНТР 14 кві­тня — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +15…20°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме +4…9°C. 15 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +15…20°C, уно­чі до +8°C. 16 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +15…20°C, уно­чі +3…8°C.

ПІВНІЧ 14 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с Се­ред дня +15…20°C, уно­чі до +9°C. 15 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +15…20°C, ні­чна бу­де +4…9°C. 16 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Се­ред дня +15…20°C, уно­чі до +9°C.

ПІВДЕНЬ І КРИМ 14 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +16…21°C, уно­чі до +10°C. 15 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Удень +13…19°C, уно­чі до +8°C. 16 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +13…19°C, ні­чна бу­де до +8°C.

КИ­ЇВ 14 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +16…18°C, уно­чі до +8°C. 15 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Удень +18…20°C, уно­чі +7…9°C. 16 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +18…20°C, ні­чна бу­де до +9°C.

Най­ниж­чу тем­пе­ра­ту­ру, -10,8°C, за­фі­ксу­ва­ли 14 кві­тня 1954 ро­ку в Су­мах. А най­ви­щу, +28,4°C, 1972-го в Сім­фе­ро­по­лі. Сні­го­пад був 14 кві­тня 1982 ро­ку в Іва­но-Фран­ків­ській обла­сті. За 12 год. ви­па­ло май­же 35 мм опа­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.