305

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ти­сяч де­кла­ра­цій із лі­ка­ря­ми під­пи­са­ли укра­їн­ці за пер­ші 10 днів кві­тня. Най­біль­ше угод укла­ли в За­кар­пат­ській обла­сті та Ки­є­ві — по 27 тис. Най­мен­ше у Хер­сон­ській, Чер­ка­ській, Рів­нен­ській, Сум­ській і Чер­ні­гів­ській обла­стях — від 100 до 1 тис. Оби­ра­ти лі­ка­рів укра­їн­ці мо­жуть із 1 кві­тня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.