13

Gazeta po-ukrainsky - - СТОЛИЦЯ -

міль­йо­нів тюль­па­нів ви­са­дять на Спі­во­чо­му по­лі 27 кві­тня. Ви­став­ку ”Нав­ко­ло сві­ту” при­свя­тять до Дня мі­ста. Кві­тко­ві екс­по­зи­ції за­ймуть 3700 кв. м. Та­кож ор­га­ні­зу­ють мо­туз­ко­вий парк, ка­ра­о­ке, ди­тя­чі атра­кціо­ни, га­стро­но­мі­чну зо­ну та еко­яр­ма­рок. Ви­став­ка пра­цю­ва­ти­ме до 27 трав­ня з 10-ї до 21 год.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.