150

Gazeta po-ukrainsky - - КУЛЬТУРА -

му­зи­кан­тів сто­ли­чно­го етно-сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру зі­гра­ли бі­ля за­хи­сно­го сар­ко­фа­га че­твер­то­го енер­го­бло­ку Чор­но­биль­ської атом­ної еле­ктро­стан­ції. 26 кві­тня на По­што­вій пло­щі у Ки­є­ві їхній ви­ступ по­ка­жуть у ко­ро­тко­ме­тра­жно­му му­зи­чно­му філь­мі ”Ар­ка”. Йо­го го­лов­ний ге­рой — бу­ді­вель­ник сар­ко­фа­га. Він на­ро­див­ся у Прип’яті на Ки­їв­щи­ні. 10-рі­чним пе­ре­жив ава­рію на ЧАЕС. Йо­го сім’ю ева­ку­ю­ва­ли до сто­ли­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.