За хал­ту­ру на до­ро­гах не пла­ти­ти­муть

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - На­зар ВАЛЬЧУК

— Цьо­го ро­ку ви­ді­ли­мо май­же 47 мі­льяр­дів гри­вень на ка­пі­таль­ний ре­монт, від­нов­ле­н­ня і бу­дів­ни­цтво до­ріг. Це сер­йо­зні ко­шти. В се­ре­ди­ні трав­ня бу­де звіт Украв­то­до­ру по всіх ді­лян­ках. Одра­зу ска­жу — за те, що зро­блять хал­тур­но, не пла­ти­ти­ме­мо, — ка­же прем’єр-мі­ністр 40-рі­чний Во­ло­ди­мир Грой­сман. 13 кві­тня він при­їхав на Чер­ка­щи­ну пе­ре­ві­ри­ти одну з ді­ля­нок тра­си Ки­їв – Оде­са. Там до­ро­жни­ки фре­зе­ру­ва­ли ста­ре по­кри­т­тя, лі­кві­до­ву­ва­ли ви­бо­ї­ни й на­кла­да­ли ви­рів­ню­валь­ний шар. — До 1 трав­ня тра­са бу­де в більш-менш при­да­тно­му ста­ні. Лі­кві­ду­є­мо всю ям­ко­вість, — до­дає Грой­сман. 2017-го на ре­монт до­ріг уряд ви­ді­лив 36 млрд грн. 2016 ро­ку — 10 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.