Уно­чі про­гно­зу­ють за­мо­роз­ки

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ЗАХІД 18 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Вно­чі мі­сця­ми не­ве­ли­кий дощ. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +17…22°C, ні­чна +7…12°C. У Кар­па­тах без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +9…14°C, уно­чі +3…8°C. 19 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Мі­сця­ми дощ. Вдень +12…17°C, уно­чі до +8°C. 20 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +12…17°C, уно­чі до +7°C, на ґрун­ті й у по­ві­трі мі­сця­ми за­мо­роз­ки до -4°C.

СХІД 18 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Мі­сця­ми дощ, гро­за. По­ри­ви ві­тру до 12 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +13…18°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме +7…12°C. 19 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Не­ве­ли­кий дощ. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +9…14°C, уно­чі до +9°C. 20 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 8 м/с. Се­ред дня +10…15°C, уно­чі до +6°C. Мі­сця­ми в по­ві­трі за­мо­роз­ки до -4°C.

ЦЕНТР 18 кві­тня — мін­ли­ва хмар­ність. Не­ве­ли­кий дощ, удень мі­сця­ми гро­за. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +12…17°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме +7…12°C. 19 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Не­ве­ли­кий дощ. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +9…14°C, уно­чі до +9°C. 20 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Се­ред дня +11…16°C, уно­чі +1…6°C. На ґрун­ті й у по­ві­трі мі­сця­ми за­мо­роз­ки до -4°C.

ПІВНІЧ 18 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Не­ве­ли­кий дощ, мі­сця­ми гро­за. По­ри­ви ві­тру до 12 м/с. Се­ред дня +12…17°C, уно­чі до +12°C. 19 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Не­ве­ли­кий дощ. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +9…14°C, ні­чна бу­де +4…9°C. 20 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Се­ред дня +12…17°C, уно­чі до +6°C. У по­ві­трі мі­сця­ми за­мо­роз­ки до -4°C.

ПІВДЕНЬ І КРИМ 18 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Вдень не­ве­ли­кий дощ, мі­сця­ми гро­за. Се­ред дня +17…22°C, уно­чі до +10°C. 19 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Вдень не­ве­ли­кий дощ, мі­сця­ми гро­за. Удень +12…18°C, уно­чі до +10°C. 20 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +12…17°C, ні­чна бу­де до +8°C. На ґрун­ті за­мо­роз­ки до -3°C.

КИ­ЇВ 18 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Не­ве­ли­кий дощ, удень мі­сця­ми гро­за. Се­ред дня +15…17°C, уно­чі до +11°C. 19 кві­тня — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Не­ве­ли­кий дощ. Удень +11…13°C, уно­чі +7…9°C. 20 кві­тня — ма­ло­хмар­но. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +15…17°C, ні­чна бу­де до +4°C. На ґрун­ті й у по­ві­трі мі­сця­ми за­мо­роз­ки до -4°C.

Най­ниж­чу тем­пе­ра­ту­ру, -6,7°C, за­фі­ксу­ва­ли 18 кві­тня 1981 ро­ку в Чер­ка­сах. А най­ви­щу, +27,6°C, 1947-го в Оде­сі. Сні­го­пад про­йшов 18 кві­тня 2005 ро­ку в За­кар­пат­ській обла­сті. Ви­па­ло 20 мм опа­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.