Не ма­ють жо­дно­го ста­ту­су, пільг і со­ці­аль­но­го за­хи­сту

Gazeta po-ukrainsky - - ДОНБАС -

— Ма­є­мо сум­ну пра­кти­ку, ко­ли зниклих безвісти ав­то­ма­ти­чно за­пи­су­ють у де­зер­ти­ри, — ка­же пра­во­за­хи­сник Дми­тро Ре­ва. — Це до­зво­ляє не ви­пла­чу­ва­ти ро­ди­нам ні ко­пій­ки, — про­дов­жує. — Ко­ли­шні за­ру­чни­ки не ма­ють жо­дно­го ста­ту­су, пільг і со­ці­аль­но­го за­хи­сту, окрім про­грам на рів­ні де­яких ре­гіо­нів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.