2,2

Gazeta po-ukrainsky - - СВІТ -

міль­йо­на до­ла­рів — май­же 57,5 млн грн — за­пла­тив не­на­зва­ний фран­цузь­кий міль­йо­нер за два ске­ле­ти ди­но­зав­рів на ау­кціо­ні до­му “Отель Дра­ут”. Іно­зе­мець ку­пив кі­стя­ки 12-ме­тро­во­го ди­пло­до­ка та ало­зав­ра дов­жи­ною близь­ко 4 м. Обоє жи­ли близь­ко 150 млн ро­ків то­му на те­ри­то­рії су­ча­сної Пів­ні­чної Америки. ”Ди­но­зав­ри за­раз мо­дні. Їх ви­ко­ри­сто­ву­ють в ін­тер’єрі за­мість кар­тин”, — го­во­рять пред­став­ни­ки ау­кціо­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.