32

Gazeta po-ukrainsky - - РОЗЛУЧЕННЯ -

місяці три­вав шлюб аме­ри­кан­ської актри­си 46-рі­чної Джен­ні Ґарт із ко­ле­гою Де­ві­дом Абрам­сом, 37 ро­ків. Чо­ло­вік по­дав на роз­лу­че­н­ня, бо дру­жи­на по­стій­но йо­го рев­ну­ва­ла. Ґарт і Абрамс по­зна­йо­ми­ли­ся 2014-го під час акції ”по­ба­че­н­ня на­о­сліп”. По­бра­ли­ся за рік. Цей шлюб став для актри­си тре­тім. Із пер­шим чо­ло­ві­ком му­зи­кан­том Де­ні­е­лом Клар­ком во­на про­жи­ла два ро­ки. Вдру­ге по­бра­ла­ся з акто­ром Пі­те­ром Фа­чи­нел­лі. На­ро­ди­ла йо­му до­ньок — 22-рі­чну Бел­лу, Ло­лу, 15 ро­ків, і 11-рі­чну Фіо­ну. Джен­ні Ґарт зня­ла­ся у 15 філь­мах і 10 се­рі­а­лах. Ві­до­мою ста­ла на по­ча­тку 1990-х, ко­ли ви­ко­на­ла го­лов­ну роль у се­рі­а­лі ”Бе­вер­лі Гіллз”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.