1390

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

лю­дей за­ги­ну­ли в по­же­жах в Укра­ї­ні з по­ча­тку ро­ку по 7 ли­сто­па­да. Опі­ки й трав­ми отри­ма­ли 1174 осо­би, по­ві­дом­ля­ють у Дер­жав­ній слу­жбі з над­зви­чай­них си­ту­а­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.