Вран­ці бу­де ту­ман

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

ЗАХІД 10 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів, вран­ці мі­сця­ми ту­ман. По­ри­ви ві­тру до 8 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +9…14°C, ні­чна -1…+4°C. У Кар­па­тах без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +9…14°C, уно­чі -1…+4°C. 11 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Удень +5…11°C, уно­чі до +6°C. 12 ли­сто­па­да — не­ве­ли­ка хмар­ність. Уно­чі мі­сця­ми дощ. Се­ред дня +5…10°C, уно­чі +1…6°C.

СХІД 10 ли­сто­па­да — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів, вран­ці мі­сця­ми ту­ман. По­ри­ви ві­тру до 8 м/с. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +3…8°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме -4… +1°C. 11 ли­сто­па­да — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень -1… +4°C, уно­чі -1…6°C. 12 ли­сто­па­да — не­ве­ли­ка хмар­ність. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 12 м/с. Се­ред дня -1…+4°C, уно­чі -1…6°C.

ЦЕНТР 10 ли­сто­па­да — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів, уран­ці мі­сця­ми ту­ман. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра +7…12°C, ні­чна ста­но­ви­ти­ме -4…+1°C. 11 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Тем­пе­ра­ту­ра вдень +1…6°C, уно­чі до +2°C. 12 ли­сто­па­да — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Се­ред дня +1…6°C, уно­чі 0…-5°C. ПІВНІЧ 10 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів, уран­ці мі­сця­ми ту­ман. По­ри­ви ві­тру до 8 м/с. Се­ред дня +6…11°C, уно­чі +1…-4°C. 11 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +1…6°C, ні­чна бу­де -4…+1°C. 12 ли­сто­па­да — ма­ло­хмар­но. Вно­чі мі­сця­ми дощ із мо­крим сні­гом. Се­ред дня +1…6°C, уно­чі +1…-4°C.

ПІВДЕНЬ І КРИМ 10 ли­сто­па­да — хмар­но з про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів, уран­ці мі­сця­ми ту­ман. По­ри­ви ві­тру до 8 м/с. Се­ред дня +9…14°C, уно­чі до -2…+3°C. 11 ли­сто­па­да — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. По­ри­ви ві­тру до 10 м/с. Удень +2…7°C, уно­чі +1…-4°C. 12 ли­сто­па­да — мін­ли­ва хмар­ність. Без опа­дів. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +2…9°C, ні­чна бу­де до +1…-4°C.

КИЇВ 10 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів, уран­ці мі­сця­ми ту­ман. Се­ред дня +7…9°C, уно­чі до +1°C. 11 ли­сто­па­да — хмар­но із про­ясне­н­ня­ми. Без опа­дів. Удень +3…5°C, уно­чі –1…+1°C. 12 ли­сто­па­да — мін­ли­ва хмар­ність. Уно­чі не­ве­ли­кий дощ. Ден­на тем­пе­ра­ту­ра ста­но­ви­ти­ме +3…5°C, ні­чна бу­де до +1°C.

Най­ниж­ча тем­пе­ра­ту­ра, -17°C, бу­ла 10 ли­сто­па­да 1995 ро­ку у Льво­ві. А най­ви­ща, +25,2°C, 1994-го в За­по­ріж­жі. Силь­ний дощ за­фі­ксу­ва­ли у Кри­му 12 ли­сто­па­да 2007 ро­ку. Ви­па­ло до 45 мм опа­дів за 6 год. Сні­го­пад був на ча­сти­ні Оде­ської та Чер­ні­ве­цької обла­стей 10 ли­сто­па­да 1981-го. Ви­па­ло до 23 мм опа­дів за 12 год.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.