КОРОТКО

Gazeta po-ukrainsky - - МОВА -

Кан­цлер­ка Ні­меч­чи­ни Анґе­ла Мер­кель укра­їн­ською мо­вою при­ві­та­ла­ся з вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми, які зу­стрі­ча­ли її бі­ля Ма­рі­їн­сько­го па­ла­цу в Ки­є­ві. ”Ві­таю, во­ї­ни!” — звер­ну­ла­ся во­на до них. Вій­сько­ві від­по­ві­ли: ”Ге­ро­ям сла­ва!”

На­цра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня за по­ру­ше­н­ня мов­них квот оштра­фу­ва­ла на 22 тис. грн ком­па­нію ”Світ”, яка во­ло­діє ”Ве­сти.Ра­дио”. По­за­пла­но­ва пе­ре­вір­ка за­фі­ксу­ва­ла, що до­бо­вий об­сяг ве­де­н­ня ди­кто­ра­ми ра­діо­пе­ре­дач дер­жав­ною мо­вою — 42,4%. Ця час­тка має ста­но­ви­ти не менш як 60%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.