Же­ла­ти­но­ві ком­пре­си змі­цню­ють ніг­ті за мі­сяць

Gazeta po-ukrainsky - - ЗДОРОВ’Я - Катерина РОМАНЧУК

— Як би не хо­ті­ло­ся по­хи­зу­ва­ти­ся ма­ні­кю­ром, а ніг­ті ні­як не мо­жу від­ро­сти­ти. Шту­чні ро­би­ти бо­ю­ся, — го­во­рить ки­ян­ка Алі­са ОСІПЧУК, 30 ро­ків.

— Чо­го тіль­ки не чу­ла від зна­йо­мих — і про на­гно­є­н­ня, і про гри­бок. Ко­ли вже на спра­ву май­же ма­хну­ла ру­кою, до­по­мо­гла же­ла­ти­но­ва ван­но­чка. Же­ла­тин змі­цнив та при­швид­шив ріст ніг­тів. Те­пер смі­ю­ся, що він ко­ри­сний не тіль­ки для тор­тів.

Роз­чи­няє у склян­ці окро­пу 1/2 ст. л. же­ла­ти­ну. Че­кає, до­ки роз­чин ста­не те­плим. До­дає 4 кра­плі ли­мон­ної або апель­си­но­вої олії. Опу­скає в неї ніг­ті на 15 хв. Ван­но­чку мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти 2 ра­зи на ти­ждень.

— Ко­ли ніг­ті ”за­пу­ще­ні”, до­по­мо­жуть же­ла­ти­но­ві ком­пре­си.

Роз­чи­няє же­ла­тин тим самим спосо­бом і від­мі­ряє пів­склян­ки роз­чи­ну. До­дає по 1 ч. л. ме­ду і ли­мон­но­го со­ку. Все пе­ре­мі­шує і про­со­чує цим ва­тні там­по­ни. При­кла­дає до ніг­тів на 20 хв. Ро­бить та­ку про­це­ду­ру 3 ра­зи на ти­ждень упро­довж мі­ся­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.