Ко­ктейль го­ту­ють з му­ска­тним го­рі­хом

Gazeta po-ukrainsky - - СТРАВИ З ГАРБУЗА - Ва­си­ли­на КОПИТКО

— Лю­блю го­ту­ва­ти ко­ктей­лі, — ка­же 27-рі­чна Катерина ЛІСКЕВИЧ з Рів­но­го. — По­стій­но шу­каю ре­це­пти, екс­пе­ри­мен­тую з ін­гре­ді­єн­та­ми. Не­що­дав­но від­кри­ла для себе но­вий ко­ктейль з гар­бу­зо­во­го со­ку та ко­нья­ку.

На­рі­зає 100 г гар­бу­за на шма­тки і ви­чав­лює з ньо­го сік.

— До­даю по одній ча­шці яблу­чно­го та ана­на­со­во­го со­ку і одну чай­ну лож-

До­даю по одній ча­шці яблу­чно­го та ана­на­со­во­го со­ку

ку ме­ду. Вси­паю трі­шки ме­ле­ної ко­ри­ці та му­ска­тно­го го­рі­ха. Мо­жна до­да­ти ще по­ро­шку ко­ре­ня ім­би­ру, але це на лю­би­те­ля, бо ім­бир на­дасть го­стро­ти на­пою. До­бре пе­ре­мі­шую, щоб мед ро­зі­йшов­ся і не бу­ло гру­до­чок.

У на­пій вли­ває 50 г ко­нья­ку і стру­шує рі­ди­ну.

— Це най­кра­щий ва­рі­ант для осін­ньо­го ко­ктей­лю. Спе­ції на­да­ють на­пою сма­ку, а мед і ко­ньяк ство­рю­ють зі­грі­валь­ний ефект, — ка­же Катерина Ліскевич.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.