Вла­ди­слав ЧЕЧОТКІН, за­снов­ник ін­тер­нет-ма­га­зи­ну ”Ро­зе­тка”

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ -

За Яну­ко­ви­ча як бу­ло? При­хо­дить про­ку­ра­ту­ра і ка­же, що з те­бе пів­міль­йо­на. Ти бі­жиш у мі­лі­цію, а там пи­та­ють: ”Чо­му при­йшов? То­бі ж ска­за­ли за гро­ші”. Ідеш у су­ди, а там те са­ме: ”То­бі ж ска­за­ли”. А за­раз де­я­кі лю­ди сум­ні­ва­ю­ться в про­ти­за­кон­них ді­ях ми­ну­лої вла­ди. Усі­ля­кі ”Опо­зи­цій­ні бло­ки”. Са­ме во­ни ство­ри­ли си­сте­му, яка не ре­а­гу­ва­ла на жо­дне звер­не­н­ня гро­ма­дян

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.