Спи­сок по­ло­не­них укра­їн­ських мо­ря­ків

Gazeta po-ukrainsky - - КРИМ -

Ма­лий бро­ньо­ва­ний ар­ти­ле­рій­ський ка­тер ”Бер­дянськ” Ко­ман­дир — лейтенант Ро­ман Мокряк, 31 рік Ка­пі­тан 2-го ран­гу Де­нис Гри­цен­ко, 34 ро­ки Старший ма­трос Юрій Без’язи­чний, 28 ро­ків Старший ма­трос Ан­дрій Ар­те­мен­ко, 24 ро­ки Старший ма­трос Бо­г­дан Го­ло­ваш, 22 ро­ки Ма­трос Ва­силь Со­ро­ка, 27 ро­ків Ма­трос Ан­дрій Ей­дер, 18 ро­ків

Ма­лий бро­ньо­ва­ний ар­ти­ле­рій­ський ка­тер ”Ні­ко­поль” Ко­ман­дир — старший лейтенант Бо­г­дан Не­би­ли­ця, 24 ро­ки Ка­пі­тан-лейтенант Сер­гій По­пов, 26 ро­ків Стар­ши­на 1-ї стат­ті Вла­ди­став Костишин, 25 ро­ків Старший ма­трос Вя­че­слав Зін­чен­ко, 20 ро­ків Старший ма­трос Ан­дрій Опри­ско, 47 ро­ків Ма­трос Сер­гій Ци­бі­зов, 21 рік

Рей­до­вий бу­ксир ”Яни Ка­пу”

Ко­ман­дир — стар­ши­на 1-ї стат­ті Олег Мель­ни­чук, 23 ро­ки Ка­пі­тан 3-го ран­гу Во­ло­ди­мир Лі­со­вий, 34 ро­ки Мі­чман Ан­дрій Шев­чен­ко, 30 ро­ків Мі­чман Юрій Бу­дзи­ло, 47 ро­ків Стар­ши­на Сер­гій Чу­лі­ба, 27 ро­ків Старший ма­трос Ми­хай­ло Вла­сюк, 34 ро­ки Старший ма­трос Ві­ктор Без­паль­чен­ко, 31 рік Старший ма­трос Во­ло­ди­мир Те­ре­щен­ко, 24 ро­ки Ма­трос Єв­ге­ній Се­ми­до­цький, 20 ро­ків Ма­трос Во­ло­ди­мир Ва­ри­мез, 23 ро­ки Старший лейтенант СБУ Ан­дрій Драч, 31 рік

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.