Пер­ший ти­тул се­ред укра­їн­ців здо­був Ві­та­лій Кли­чко

Gazeta po-ukrainsky - - БОКС - Ва­силь ТАНКЕВИЧ

Оле­ксандр Гво­здик став 13-м в істо­рії укра­їн­ським бо­ксе­ром — чем­піо­ном сві­ту се­ред про­фе­сіо­на­лів. На­зи­ва­є­мо йо­го по­пе­ре­дни­ків у хро­но­ло­гі­чно­му по­ряд­ку.

1. Ві­та­лій Кли­чко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 26 черв­ня 1999 ро­ку. Чем­піон сві­ту в на­дваж­кій ва­зі за вер­сі­єю WBO в 1999–2000 ро­ках, чем­піон сві­ту WBC у 2004–2005 і 2008– 2013 ро­ках.

2. Во­ло­ди­мир Кли­чко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 14 жов­тня 2000 ро­ку. Чем­піон сві­ту в на­дваж­кій ва­зі за вер­сі­єю WBO в 2000–2003, 2008– 2015 ро­ках, IBF у 2006–2015 ро­ках, WBA в 2011–2015 ро­ках.

3. Алі­на Ша­тер­ні­ко­ва. Упер­ше ста­ла чем­піон­кою сві­ту 13 черв­ня 2002 ро­ку. Чем­піон­ка сві­ту в лег­шій ва­зі за вер­сі­єю WIBF у 2002 ро­ці.

4. Во­ло­ди­мир Си­до­рен­ко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 26 лю­то­го 2005 ро­ку. Чем­піон сві­ту у ва­зі до 53,5 кг за вер­сі­єю WBA в 2005–2008 ро­ках.

5. Сер­гій Дзін­зі­рук. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 3 гру­дня 2005 ро­ку. Чем­піон сві­ту в пер­шій се­ре­дній ва­зі за вер­сі­єю WBO в 2005–2011 ро­ках.

6. Ан­дрій Ко­тель­ник. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 22 бе­ре­зня 2008 ро­ку. Чем­піон сві­ту в пер­шій на­пів­се­ре­дній ва­зі за вер­сі­єю WBA в 2008–2009 ро­ках.

7. Юрій Ну­жнен­ко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 5 жов­тня 2008 ро­ку — цьо­го дня WBA за­бра­ла з йо­го зва­н­ня при­став­ку ”тим­ча­со­вий”. Чем­піон сві­ту в на­пів­се­ре­дній ва­зі за вер­сі­єю WBA в 2008–2009 ро­ках.

8. В’яче­слав Сен­чен­ко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 10 кві­тня 2009 ро­ку. Чем­піон сві­ту в на­пів­се­ре­дній ва­зі за вер­сі­єю WBA в 2009–2012 ро­ках.

9. Ва­силь Ло­ма­чен­ко. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 21 черв­ня 2014 ро­ку. Чем­піон сві­ту в на­пів­лег­кій ва­зі за вер­сі­єю WBO в 2014–2016 ро­ках, чем­піон сві­ту в дру­гій на­пів­лег­кій ва­зі за вер­сі­єю WBO в 2016– 2018 ро­ках, чем­піон сві­ту в лег- кій ва­зі за вер­сі­єю WBA в 2018 ро­ці.

10. Ві­ктор По­стол. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 3 жов­тня 2015 ро­ку. Чем­піон сві­ту в пер­шій на­пів­се­ре­дній ва­зі за вер­сі­єю WBC в 2015–2016 ро­ках.

11. Оле­ксандр Усик. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 17 ве­ре­сня 2016 ро­ку. Чем­піон сві­ту в пер­шій важ­кій ва­зі за вер­сі­єю WBO в 2016–2018 ро­ках, чем­піон сві­ту в пер­шій важ­кій ва­зі за вер­сі­я­ми WBC, WBA, IBF у 2018 ро­ці.

12. Ар­тем Да­ла­кян. Упер­ше став чем­піо­ном сві­ту 24 лю­то­го 2018 ро­ку. Чем­піон сві­ту у ва­зі до 51 кг за вер­сі­єю WBA у 2018 ро­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.