11,5

Gazeta po-ukrainsky - - АВТО -

мі­льяр­да гри­вень цьо­го­річ ви­тра­ти­ли на ре­монт до­ріг. Най­кра­щий по­ка­зник у За­по­різь­кій обла­сті. Там ви­ко­на­ли по­над 90% від за­пла­но­ва­но­го ре­мон­ту. Мен­ше 60% — у Ми­ко­ла­їв­ській і За­кар­пат­ській обла­стях, у них най­слаб­ші по­ка­зни­ки. На­сту­пно­го ро­ку в держ­бю­дже­ті на до­ро­ги ви­ді­лять 14,6 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.