Га­ли­на Ла­щен­ко (1911–1999), пи­сьмен­ни­ця

Gazeta po-ukrainsky - - І СТОРІЯ -

Був огря­дний і фі­зи­чно мі­цно збу­до­ва­ний. Ви­ще се­ре­дньо­го зро­сту, облич­чя до­сить гар­не і ду­же ін­те­лі­ген­тне. Хоч зов­сім не був пи­са­ний кра­сунь. Лю­бив си­ді­ти в пив­них то­ва­ри­ствах. Біль­шість тво­рів пи­сав у кав’яр­нях і пив­них або вдо­ма вран­ці за ча­єм. Пи­сав на кла­пти­ках па­пе­ру і ча­сто їх гу­бив. Не зно­сив бан­ке­ти і свої вла­сні юві­леї. Був м’який у дрі­бни­цях, але в ре­чах го­лов­них був ду­же твер­дий. У ньо­му не бу­ло ні­чо­го на­ду­то­го, мі­щан­сько­го. Був у по­во­джен­ні про­стий, але не про­ста­цький. Нав­па­ки, щось ко­ро­лів­ське бу­ло в ньо­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.