Вовк по­ку­сав двох чо­ло­ві­ків

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Окса­на КНЯЖИК

Вовк по­ку­сав двох чо­ло­ві­ків у се­лах Бі­ля­вин­ці та Ста­рі Пе­тли­ків­ці Бу­ча­цько­го ра­йо­ну на Тер­но­піль­щи­ні.

30 ли­сто­па­да на­пав на ме­шкан­ця Бі­ля­вин­ців 67-рі­чно­го Зе­но­вія Ло­то­цько­го.

— Чо­ло­вік ви­йшов із по­двір’я. Звір на­пав бі­ля во­ріт, — ка­же Юрій Че­ля­дін, 47 ро­ків, хі­рург Бу­ча­цької ра­йон­ної лі­кар­ні. — Уку­сив 20 ра­зів за ки­сті, до­ло­ні, паль­ці й пра­ве пе­ре­д­пліч­чя.

На­сту­пно­го дня вовк на­ки­нув­ся на 46-рі­чно­го Бо­г­да­на Ко­зи­ра в Ста­рих Пе­тли­ків­цях.

— Ро­зі­рвав по­тер­пі­ло­му пе­ре­д­пліч­чя, — про­дов­жує лі­кар. — Обоє чо­ло­ві­ків за­раз у лі­кар­ні. Їм ро­блять ще­пле­н­ня від ска­зу.

— Дядь­ко впо­рав­ся з вов­ком зав­дя­ки су­сі­дам. Во­ни при­бі­гли на до­по­мо­гу із са­па­ми та ін­шим зна­ря­д­дям. Уби­ли хи­жа­ка, — го­во­рить жи­тель­ка Ста­рих Пе­тли­ків­ців Мар’яна Ка­нак.

Труп тва­ри­ни від­ве­зли до ве­те­ри­нар­ної клі­ні­ки Тер­но­по­ля. Там ма­ють взя­ти ана­лі­зи на сказ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.