У до­ма­шню бе­хе­ров­ку кла­дуть ві­сім го­ро­шин чор­но­го пер­цю

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖА - Ва­си­ли­на КОПИТКО

— Ори­гі­наль­ний ре­цепт бе­хе­ров­ки ви­ро­бни­ки три­ма­ють у та­єм­ни­ці, — роз­по­від­ає 46-рі­чний Ми­ко­ла КОЛЕСНИК із Пол­та­ви. — Ві­до­мо тіль­ки те, що до її скла­ду вхо­дить 20 лі­ку­валь­них трав, що ро­стуть у Че­хії. Я зна­йшов ре­цепт до­ма­шньої бе­хе­ров­ки, яка за сма­ком ма­кси­маль­но на­бли­же­на до ори­гі­на­лу.

На­рі­зає це­дру апель­си­на се­ре­дньої ве­ли­чи­ни на дрі­бні шма­тки.

— Стеж­те, щоб бі­ла м’якоть не потрапила в на­пій, бо на­дасть гір­ко­ти. Одну па­ли­чку ко­ри­ці та дві шту­ки кар­да­мо­ну по­дрі­бнюю дерев’яною ка­чал­кою. Вси­паю у бан­ку, до­даю 0,5 чай­ної лож­ки ані­су, ві­сім го­ро­шин чор­но­го пер­цю та 10 бру­ньок гво­зди­ки. Вли­ваю літр го­ріл­ки і за­кри­ваю бан­ку.

За­ли­шає на­пій на сім днів у тем­но­му мі­сці з кім­на­тною тем­пе­ра­ту­рою. Раз на до­бу стру­шує бан­ку.

— Вли­ваю у ка­стру­лю 250 мі­лі­лі­трів во­ди і до­даю 150 гра­мів цукру. На по­віль­но­му во­гні на­грі­ваю, але до ки­пі­н­ня не до­во­джу. Зні­маю бі­лу пі­ну й охо­ло­джую до кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри. До­даю цукро­вий си­роп до на­пою, пе­ре­мі­шую йо­го і за­ли­шаю ще на три-чо­ти­ри дні.

Про­ці­джує че­рез мар­лю та роз­ли­ває у пля­шки.

— Пе­ред де­гу­ста­ці­єю бе­хе­ров­ку три дні три­маю в хо­ло­диль­ни­ку. Най­кра­ще сма­кує охо­ло­дже­ною до 10–12 гра­ду­сів. Во­на має сві­тло-ко­ри­чне­вий ко­лір зі сма­ком ко­ри­ці й кар­да­мо­ну. Ледь від­чу­тний аро­мат ані­су, — ка­же Ми­ко­ла Колесник.

Най­кра­ще сма­кує охо­ло­дже­ною до 10–12 гра­ду­сів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.