За­стре­ли­ли двох ло­сів

Gazeta po-ukrainsky - - НОВИНИ - Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Двоє ми­слив­ців із се­ли­ща Ми­ро­піль Ро­ма­нів­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті за­стре­ли­ли двох ло­сів. Їхні реш­тки ви­ки­ну­ли над до­ро­гою за се­лом Со­ко­лів Пу­лин­сько­го ра­йо­ну. До­зво­лу не ма­ли. За ко­жно­го ма­ють спла­ти­ти по 32 тис. грн.

— Мо­жли­во, цих ло­сів уби­ли в су­сі­дньо­му угід­ді чи обла­сті, а тут ви­ки­ну­ли реш­тки тіл, — ка­жуть у еко­ло­гі­чній ін­спе­кції Жи­то­мир­ської обла­сті. — Ли­ше за но­во­рі­чні свя­та ми за­фі­ксу­ва­ли два ви­пад­ки від­стрі­лю­ва­н­ня ко­суль. По­лі­ція зна­йшла по­ру­шни­ків зав­дя­ки гро­ма­дя­нам, які за­те­ле­фо­ну­ва­ли на лі­нію 102.

В Укра­ї­ні по­лю­ва­н­ня на ло­ся єв­ро­пей­сько­го за­бо­ро­не­не із 3 лю­то­го 2017 ро­ку. Штраф ся­гає 130 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.