На Ро­сію по­зи­ва­ю­ться у Єв­ро­пей­ський суд із прав лю­ди­ни

Gazeta po-ukrainsky - - КРИМ -

6 сі­чня до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни по­да­ли за­яву про­ти Ро­сії че­рез по­ру­ше­н­ня прав по­ло­не­них укра­їн­ських мо­ря­ків. — Укра­ї­на ви­ма­гає ви­зна­н­ня су­дом фа­кту по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю прав 24 укра­їн­ських мо­ря­ків під час не­за­кон­но­го на­па­ду на укра­їн­ські ко­ра­блі, — ка­же за­сту­пник мі­ні­стра юсти­ції Іван Лі­щи­на, 41 рік. 25 ли­сто­па­да ро­сій­ські си­ло­ви­ки в Кер­чен­ській про­то­ці за­хо­пи­ли укра­їн­ські су­дна ”Бер­дянськ”, ”Ні­ко­поль” і ”Яни Ка­пу”. Ті йшли з Оде­си до Ма­рі­у­по­ля. У по­лон узя­ли 24 мо­ря­ки. Троє по­ра­не­ні. РФ зви­ну­ва­чує укра­їн­ців у не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні дер­жав­но­го кор­до­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.