Кур­ку за­пі­ка­ють зі шма­тка­ми яблу­ка й апель­си­на

МАРИНУЮТЬ НІЧ

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖA - Ва­си­ли­на КОПИТКО

— У ме­не ве­ли­ка ро­ди­на, то­му на свя­та всі з’їжджа­ю­ться в го­сті, — роз­по­від­ає 50-рі­чна Ан­то­ні­на СМОЛА з Тер­но­по­ля. — Лю­блю ди­ву­ва­ти рі­дних сма­чни­ми стра­ва­ми. Цьо­го­річ за­пі­ка­ти­му кур­ку з яблу­ка­ми й апель­си­на­ми.

Оби­рає кур­ку се­ре­дньої ве­ли­чи­ни. Про­ми­ває під про­то­чною во­дою та за­ли­шає, щоб сте­кла во­да.

— Го­тую ма­ри­над. Змі­шую 2 чай­ні лож­ки гір­чи­ці, дріб­ку ме­ле­но­го ім­би­ру та чор­но­го пер­цю. До­даю аджи­ки на кін­чи­ку но­жа і пів чай­ної лож­ки су­ше­но­го роз­ма­ри­ну. Чав­лю три зуб­чи­ки ча­сни­ку та вли­ваю по сто­ло­вій лож­ці со­є­во­го со­усу й со­ня­шни­ко­вої олії. Вси­паю чай­ну лож­ку при­пра­ви до м’яса і пе­ре­мі­шую.

Ма­ри­на­дом обма­щує кур­ку зі всіх бо­ків і все­ре­ди­ні. Ста­вить у хо­ло­диль­ник на 4–5 год. або на ніч.

40 гра­мів ма­сла і за­кла­даю під шкі­ру

— Яблу­ко й апель­син на­рі­зую на шма­тки і ви­ймаю зер­ня­та. По­дрі­бне­ні фру­кти вкла­даю в се­ре­ди­ну кур­ки. На­рі­заю на пла­сти­ни 40 гра­мів ма­сла і за­кла­даю під шкі­ру. Зав’язую ніж­ки. За­мість апель­си­на мо­жна до­да­ти 150 гра­мів чор­но­сли­ву та по­дрі­бне­но­го ми­гда­лю. Чор­но­слив вар­то по­пе­ре­дньо за­мо­чи­ти у во­ді, по­рі­за­ти на дрі­бні шма­тки та ви­мі­ша­ти з яблу­ком і ми­гда­лем.

Ста­вить у ро­зі­грі­ту до 190°C ду­хов­ку. За­пі­кає 80 хв. до по­яви рум’яної ско­рин­ки.

— Дві­чі по­ли­ваю кур­ку со­ком, що ви­ді­ля­є­ться при за­пі­кан­ні — за 40 і 10 хви­лин до кін­ця при­го­ту­ва­н­ня. Пе­ред по­да­чею охо­ло­джую та розв’язую ніж­ки. Ви­кла­даю на ве­ли­ке блю­до та при­кра­шаю зе­лен­ню чи за­пе­че­ни­ми ово­ча­ми, — ка­же Ан­то­ні­на Смола.

Пти­цю го­ту­ють 80 хви­лин до рум'яної ско­рин­ки. Щоб не бу­ла су­ха, по­ли­ва­ють со­ком, який ви­ді­ля­є­ться під час при­го­ту­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.