Са­лат при­кра­шає кві­та­ми з мор­кви

Gazeta po-ukrainsky - - ЇЖA - Ка­те­ри­на РОМАНЧУК

— Ро­блю ово­че­ві са­ла­ти ма­ло не що­дня. Де­які про­сто пе­ре­мі­шую в са­ла­тни­ці, а ін­ші ви­кла­даю ша­ра­ми. То­ді ви­гля­да­ють по-свя­тко­во­му, — ка­же Сві­тла­на КОМАРОВА, 37 ро­ків, із се­ли­ща Бо­ро­дян­ка Ки­їв­ської обла­сті. — Най­ча­сті­ше ді­ти про­сять де­ко­ру­ва­ти са­лат у фор­мі ко­ши­ка з кві­та­ми.

Ві­два­рює ку­ря­чу груд­ку, п’ять кар­то­плин, дві мор­кви­ни і п’ять яєць. По­ло­ви­ну мор­кви­ни за­ли­шає для при­кра­ша­н­ня, ре­шту на­ти­рає на дрі­бній тер­тці. Кар­то­плю і яй­ця на­ти­рає на кру­пній, за­ли­шив­ши два біл­ки. Кур­ку на­рі­зує дрі­бни­ми ку­би­ка­ми. Сі­че по пу­чку зе­ле­ної ци­бу­лі та пе­тру­шки.

— Ви­бір зе­ле­ні не прин­ци­по­вий. Ко­жен мо­же взя­ти те, що лю­бить.

Ви­кла­дає ша­ра­ми: кар­то­плю, кур­ку, зе­ле­ну ци­бу­лю, мор­кву, яй­ця. Ко­жен шар зма­щує ма­йо­не-

Пе­люс­тки для ро­ма­шок ро­бить з яє­чно­го біл­ка

зом, со­лить за сма­ком. Звер­ху по­си­пає пе­тру­шкою і твер­дим си­ром. Для цьо­го на­ти­рає 200 г. Мор­кву на­рі­зує тон­ки­ми дов­ги­ми смуж­ка­ми, скру­чує з них бу­то­ни тро­янд і встав­ляє у ко­шик. Пе­люс­тки для ро­ма­шок ро­бить з яє­чно­го біл­ка, се­ре­дин­ка­ми бу­дуть зер­на ку­ку­ру­дзи. Миє дві ре­ди­ски та на­рі­зує тон­ки­ми кіль­ця­ми. Згор­тає в бу­то­ни і до­дає до бу­ке­та. Ро­зрі­зує чо­ти­ри ма­сли­ни по­пе­рек, у ко­жну вкла­дає ку­ку­ру­дзя­не зер­ня­тко і ви­кла­дає на са­лат.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.