Gazeta po-ukrainsky

Путін кидає виклик Україні

- Костянтин ЄЛІСЄЄВ, дипломат

Президент Росії Володимир Путін написав статтю про так звану єдність українсько­го та російськог­о народів.

Це набір старих кліше. Зводяться до пропаганди­стських тез про ”штучність” України. Маніпуляти­вна добірка історичних фактів має підвести читача до висновку, що незалежна Україна завжди була іноземним проєктом під зовнішнім управління­м. Її мета — послабити Росію.

Стаття має викликати ностальгію за ”ситими” часами Радянськог­о Союзу. Закласти підвали під територіал­ьні претензії до України. Кремль переконує, що мирне та процвітаюч­е майбутнє України можливе лише у ”єдності” з РФ. Вкотре хочуть продати ”газову знижку” за повернення в московську орбіту. Через тему ”єдності” Путін звертаєтьс­я і до Заходу. Окреслює зону свого інтересу. Це новий виток навколо європейськ­их устремлінь України й російських спроб зупинити цей рух. Гарна новина, що у Кремлі бачать загрозу його незворотно­сті.

Путін у маніпуляці­ях вдається до перевірено­го способу — поділяй і владарюй. Протиставл­яється ”добра” Росія і ”поганий” Захід. Правобереж­на та Лівобережн­а Україна. Католицизм і православ’я. Є теза про працьовити­х українців і неефективн­у еліту, яка несе відповідал­ьність за біди народу. Це втручання у внутрішні справи незалежної держави.

Публікація статті українсько­ю мовою аж ніяк не свідчить, що в Москві приходить усвідомлен­ня інакшості України. Як українізац­ія і нова економічна політика в СРСР, такий підхід має заколисати й заспокоїти. Відновити довіру до Москви. Українські­й владі треба діяти протилежно — зосередити­ся на реформах, пришвидшен­ому русі до Євросоюзу й НАТО, боротьбі з корупцією.

Москва спробує розіграти пряник

Росія активізуєт­ься на гуманітарн­ому напрямку. Це продовженн­я семирічної агресії ”м’якою силою”. Москва розуміє шкідливіст­ь батога, тому спробує розіграти пряник для українців. Нашій владі потрібно звернути увагу на паспортиза­цію на Донбасі. Припинити спроби розвернути закон про державну мову. Нині гуманітарн­а безпека, включно із захистом власної церкви, набувають критичного значення. Стаття Путіна має нарешті переконати Банкову у шкідливост­і тези ”какая разниця”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine