Спе­ці­аль­ний ви­пуск

Groshi - - Зміст -

Орен­ду­є­мо ма­га­зин та сер­ві­сну то­чку

Орен­ду­є­мо склад і цех

Охо­ро­на та без­пе­ка об’єктів

Стра­ху­ва­н­ня не­ру­хо­мо­сті стор. 26 стор. 34

Кре­ди­ти на ко­мер­цій­ну не­ру­хо­мість стор. 38

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.