Лон­дон­ські фі­ксін­ги по зо­ло­ту

Groshi - - Новини -

1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170 1160

1150 24/09 25 26 27 28 01/10 02 03 04 05

За 24 ве­ре­сня – 5 жов­тня ці­на зо­ло­та впа­ла на 0,14% до 1202,7 дол./ун­ція. Хо­ча 4 жов­тня ці­ни на зо­ло­то від­но­ви­ли зро­ста­н­ня – ко­ли фон­до­ві рин­ки США зни­жу­ва­ли­ся че­рез різ­ке зро­ста­н­ня при­бу­тко­во­сті дер­жо­блі­га­цій США. Ці­на зо­ло­та зро­стає і че­рез по­бо­ю­ва­н­ня ін­ве­сто­рів що­до бю­дже­тно­го де­фі­ци­ту в Іта­лії та ви­со­ке бор­го­ве на­ван­та­же­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.