Курс єв­ро/до­лар на між­на­ро­дно­му рин­ку

Groshi - - Новини -

1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12

1,11 22/10 23 24 25 26 29 30 31 01/11 02

Єв­ро за 22 жов­тня – 2 ли­сто­па­да змен­шив­ся до 1,1309 дол./єв­ро. По­при те, що ін­фля­ція в єв­ро­зо­ні зро­сла на 2,2%, єв­ро й да­лі зни­жу­є­ться че­рез пу­блі­ка­ції що­до слаб­ких да­них з ВВП у ЄС. Тим ча­сом у єв­ро­пей­ських бан­ках за­кли­ка­ють ЄЦБ збіль­ши­ти став­ки. «На­став час ко­ре­гу­ва­ти курс», – за­явив пре­зи­дент Бун­дес­бан­ку Йенс Вей­дманн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.