Лон­дон­ські фі­ксін­ги по зо­ло­ту

Groshi - - Новини -

1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180

1170 22/10 23 24 25 26 29 30 31 01/11 02

Зо­ло­то за два ти­жні тро­хи по­до­рож­ча­ло – з 1225 до 1235 дол. за трой­ську ун­цію. А у жов­тні зо­ло­то по­до­рож­ча­ло на 1,6%. По­зи­тив­ним чин­ни­ком для рин­ку зо­ло­та ста­ло осла­бле­н­ня до­ла­ра. При­чи­ною та­ко­го осла­бле­н­ня ек­спер­ти на­зи­ва­ють тор­го­ву вій­ну США з Ки­та­єм та по­лі­ти­чні ри­зи­ки в Єв­ро­пі, пов’яза­ні з бю­дже­тним про­це­сом у Іта­лії та пе­ре­го­во­ра­ми що­до Brexit.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.