При­кла­ди бро­не­две­рей, зам­ків та охо­рон­них си­стем для квар­тир і бу­дин­ків

Groshi - - Детально -

Бро­не­две­рі KS-19

Ки­їв­спец­сталь Тов­щи­на ме­та­лу – 2 мм; дво­кон­тур­не ущіль­не­н­ня; уте­плю­вач – мін­ва­та; де­ко­ра­тив­не оздо­бле­н­ня – МДФ Ці­на: 10,3 тис. грн.

За­мок ETUUD LS9

Ко­до­вий біо­ме­три­чний за­мок із да­тчи­ком від­би­тку паль­ця Ці­на: 6,8 тис. грн.

Бро­не­две­рі «Бре­віс»

Тов­щи­на ме­та­лу – 1,8 мм; гну­тий про­філь – 145 мм; уте­плю­вач – мін­ва­та; де­ко­ра­тив­не оздо­бле­н­ня – МДФ Ці­на: 17,2 тис. грн.

За­мок «Ель­бор Гра­ніт 1.06.42.5.1.1»

Врі­зний за­мок су­валь­дний (6 су­вальд), 1,5 млн. ком­бі­на­цій се­кре­тно­сті Ці­на: 600 грн.

Satel Versa 1

Бе­здро­то­ва Gsm-си­гна­лі­за­ція з си­ре­ною, під­клю­че­н­ня до 48 да­тчи­ків, від­да­ле­не управ­лі­н­ня, ав­то­ном­не жив­ле­н­ня Ці­на: 25 тис. грн.

Green Vision GV-K-G01/04 720Р

Ahd-ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня; 4 ку­поль­ні ка­ме­ри і гі­бри­дний ві­део­ре­є­стра­тор, збе­ре­же­н­ня ві­део на HDD Ці­на: 3,3 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.