ШУКАЄМО НАДІЙНУ КОМ­ПА­НІЮ ТА З’ЯСОВУЄМО УМО­ВИ ПО­ЛІ­СА СТРА­ХУ­ВА­Н­НЯ ЖИ­Т­ТЯ

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ре­пу­та­ція акціо­не­рів

Най­більш на­дій­ни­ми є ком­па­нії, яки­ми во­ло­ді­ють до­чір­ні стру­кту­ри за­хі­дних стра­хо­вих груп, що пра­цю­ють у рі­зних кра­ї­нах сві­ту, ма­ють по­трі­бний до­свід та зва­жу­ють усі ри­зи­ки

Стаж ро­бо­ти СК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.