Ді­ю­чі акції та спе­ці­аль­ні про­по­зи­ції від укра­їн­ських су­пер­мар­ке­тів по­бу­то­вої те­хні­ки та еле­ктро­ні­ки*

Groshi - - Особистий Бюджет -

Зниж­ки на фо­то­ка­ме­ри Nikon

Кре­дит на 24 мі­ся­ці на праль­ні ма­ши­ни Whirlpool

Зниж­ки на ве­ли­ку по­бу­то­ву те­хні­ку

Роз­стро­чка на 25 пла­те­жів на всі те­ле­ві­зо­ри

Старт про­да­жів но­вих iphone Xs та Xr

При ку­пів­лі те­ле­ві­зо­рів Samsung під­пи­ска на сер­ві­си Smart TV на 6 мі­ся­ців у по­да­ру­нок

Спе­ці­аль­ні ці­ни на смар­тфо­ни Samsung Galaxy S9/S9+

При ку­пів­лі смар­тфо­ну Honor 8x – Bluetooth-на­ву­шни­ки Honor AM61 Black у по­да­ру­нок

При ку­пів­лі но­ут­бу­ків Asus – сум­ка Asus NEREUS CARRY 16" у по­да­ру­нок

Зниж­ки до 33% на еле­ктро­ве­ло­си­пе­ди Like.bike

Зниж­ка 500 грн. на смар­тфон Samsung Galaxy A7

П’ять ро­ків га­ран­тії на Oled-те­ле­ві­зо­ри LG

При ку­пів­лі фі­тнес-тре­ке­ра Xiaomi – ре­мі­нець у по­да­ру­нок до 19 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

до 19 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

до 25 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

до 25 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

уто­чню­ва­ти в ма­га­зи­нах ме­ре­жі

до 31 трав­ня 2019 ро­ку

уто­чню­ва­ти в ма­га­зи­нах ме­ре­жі

уто­чню­ва­ти в ма­га­зи­нах ме­ре­жі

до 10 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

до 10 ли­сто­па­да 2018 ро­ку

уто­чню­ва­ти в ма­га­зи­нах ме­ре­жі

уто­чню­ва­ти в ма­га­зи­нах ме­ре­жі

до 25 гру­дня 2018 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.