Курс єв­ро/до­лар на між­на­ро­дно­му рин­ку

Groshi - - Новини -

1,19 1,18 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12

1,11 19/11 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Єв­ро про­тя­гом 19–30 ли­сто­па­да по­де­шев­ша­ло на 0,6 в. п. – до 1,1378 дол./єв­ро. На­пе­ре­до­дні зу­стрі­чі До­наль­да Трам­па та ки­тай­сько­го лі­де­ра Сі Цзі­ньпі­на ін­ве­сто­ри оби­ра­ють до­лар. До­да­тко­во тиск на єв­ро чи­нить па­ді­н­ня ін­де­ксу еко­но­мі­чної до­ві­ри єв­ро­зо­ни. На­да­лі на курс впли­нуть під­сум­ки са­мі­ту G20 (про­хо­дить 30 ли­сто­па­да – 1 гру­дня в Ар­ген­ти­ні).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.