Ми­тні лі­мі­ти за вве­зе­н­ня за­кор­дон­них то­ва­рів у рі­зних кра­ї­нах

Groshi - - Зворотний Зв’язок -

Укра­ї­на

Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція

Бі­ло­русь Ка­зах­стан Вір­ме­нія США Ка­на­да Ту­реч­чи­на Ве­ли­ко­бри­та­нія Да­нія Нор­ве­гія Шве­ція 100 єв­ро (з 1 ли­пня 2019 ро­ку)

1000 єв­ро (але для Fedex, UPS та DHL – 200 єв­ро)

22 єв­ро (вклю­ча­ю­чи вар­тість до­став­ки)

1000 єв­ро

150 єв­ро (одна по­сил­ка на ти­ждень)

800 дол.

15,7 дол., по­да­рун­ки – 47 дол.

75 єв­ро 15 єв­ро 13,2 дол. 44,7 дол. 166,1 дол. 10%+ПДВ на су­му, ви­щу за лі­міт

30% 30% 30% 30%

До 37,5% (се­ре­днє зна­че­н­ня 5,63%)

До 35% (се­ре­днє зна­че­н­ня 8,5%)

До 145% (се­ре­днє зна­че­н­ня 6,02%)

17% 17%

До 25% (се­ре­днє зна­че­н­ня 1,06%)

До 17% (але є по­да­ток з про­да­жу 25%, який є обов'яз­ко­вим для всіх то­ва­рів) Фран­ція Ні­меч­чи­на Поль­ща Бол­га­рія Ру­му­нія Ізра­їль Ав­стра­лія ПАР

Са­у­дів­ська Ара­вія

Бра­зи­лія Ма­лай­зія Тай­ланд Ін­дія Ки­тай 22 єв­ро 22 єв­ро 22 єв­ро 18,9 дол. 22 єв­ро

75 дол. (на ко­сме­ти­чні то­ва­ри від 1 дол.)

769,2 дол.

Усі то­ва­ри опо­да­тко­ву­ю­ться

Всі то­ва­ри опо­да­тко­ву­ю­ться

50 дол. 129,5 дол. 32 дол.

Всі то­ва­ри опо­да­тко­ву­ю­ться

7,9 дол. 10%

До 45% (се­ре­днє зна­че­н­ня 28,74%)

До 50% (се­ре­днє зна­че­н­ня 4,58%)

До 35% (се­ре­днє зна­че­н­ня 22,77%)

До 50% (се­ре­днє зна­че­н­ня 5,74%)

До 80% (се­ре­днє зна­че­н­ня 20,93%)

До 150% (се­ре­днє зна­че­н­ня 11,9%)

До 100% (се­ре­днє зна­че­н­ня 12,47%)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.