Ха­ра­кте­ри­сти­ки та вар­тість де­яких га­дже­тів, які про­да­ю­ться в Укра­ї­ні

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Samsung Galaxy Note 9 126Gb

Смар­тфон з ма­кси­маль­ною про­ду­ктив­ні­стю (ОЗП до 8 Гб), пи­ло- і во­ло­го­за­хи­стом, і мо­жли­ві­стю ви­ко­ри­ста­н­ня в яко­сті комп’юте­ра Ці­на: 33 тис. грн.

iphone XS Max 256Gb

Но­вин­ка від Apple з 6,5-дюй­мо­вим без­рам­ко­вим дис­пле­єм, сте­ре­о­ди­на­мі­ка­ми, фун­кці­єю роз­пі­зна­ва­н­ня облич­чя і про­це­со­ром з шту­чним ін­те­ле­ктом Ці­на: 39 тис. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.