ТОП-10 най­при­бу­тко­ві­ших вкла­дів у до­ла­рах на 12 мі­ся­ців у се­ре­дніх і не­ве­ли­ких бан­ках

Groshi - - Приватні Інвестиції -

Уні­вер­сал Банк universalbank.com.ua

Банк ін­ве­сти­цій та за­оща­джень bisbank.com.ua

Ме­га­банк megabank.ua

Гло­бус globusbank.com.ua

Кре­дит Дні­про creditdnepr.com.ua

Ін­ду­стрі­ал­банк industrialbank.ua

МТБ Банк mtb.ua

Мі­жна­ро­дний Ін­ве­сти­цій­ний Банк ii-bank.com.ua

Акцент-банк a-bank.com.ua

Во­сток bankvostok.com.ua 4,75% 4,50% 4,25% 4,00% 4,00% 4,00% 3,20% 3% 2,60% 2,50% 6 10 5 4 7 9 8 3 11 12

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.