Ді­ю­чі акції та спе­ці­аль­ні про­по­зи­ції від укра­їн­ських ав­то­ім­пор­те­рів і ди­ле­рів*

Groshi - - Приватні Інвестиції -

BMW Citroen Спе­ці­аль­ні ці­ни на по­за­шля­хо­вик BMW X6 у ком­пле­кта­ції з па­ке­том M Sport

Спе­ці­аль­ні ці­ни на мо­де­лі Citroen C1, С3, С4 2017 та 2018 ро­ку ви­пу­ску

Спе­ці­аль­ні ці­ни на онов­ле­ний Fiat 500L – зниж­ка 10 тис. грн. на всі ком­пле­кта­ції

Спе­ці­аль­на кре­ди­тна про­по­зи­ція на Ford Fosuc ST та Ford Mustang

Старт про­да­жів но­вої Honda HR-V – вар­тість від 24,1 тис. дол.

Спе­ці­аль­ні ці­ни на весь мо­дель­ний ряд Hyundai – ви­го­да до 80 тис. грн.

Се­зон­на сер­ві­сна кам­па­нія: ком­пле­ксна ді­а­гно­сти­ка ав­то за 240 грн.

Спе­ці­аль­ні про­по­зи­ції на мо­дель­ний ряд Mazda – зниж­ки до 75 тис. грн.

Зниж­ки на ори­гі­наль­ні зап­ча­сти­ни та аксе­су­а­ри до 50%

Спе­ці­аль­ні цін на Renault Megane у ку­зо­ві се­дан – ці­ни від 477 тис. грн.

Кре­дит або лі­зинг на ав­то­мо­бі­лі Seat з по­ча­тко­вим вне­ском у роз­мі­рі 5% вар­то­сті ав­то­мо­бі­ля

Спе­ці­аль­ні ці­ни на се­дан Skoda Octavia – ви­го­да до 56 тис. грн. Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів До 25 сі­чня 2019 ро­ку Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів До 31 гру­дня 2018 ро­ку Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів До 31 гру­дня 2018 ро­ку Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів Уто­чню­ва­ти у ди­ле­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.