Держ­слу­жба з без­пе­ки на транс­пор­ті

Groshi - - Спеціальний Випуск -

1,1 тис. пе­ре­ві­рок

До­три­ма­н­ня норм і пра­вил пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів і ван­та­жів, у то­му чи­слі – лі­цен­зії, ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.