Вар­тість і ха­ра­кте­ри­сти­ки квар­тир у ЖК пре­мі­ум-кла­су Ки­є­ва та ін­ших міст*

Groshi - - Спеціальний Випуск -

Ур­лов­ський-1

По­діл Град Vintage

Tetris Hall

New York Towers

Z-119 Па­рус City

Platinum Residence

Aqua Marine За­ти­шний Geneve

Пар­ко­вий Квар­тал

5th Avenue Апель­син

Уні­вер­си­тет­ська на­бе­ре­жна

Ща­стя Ки­їв Ки­їв

Ір­пінь (Ки­їв- ська обл.)

Львів Львів Оде­са Оде­са Дні­про Дні­про Хар­ків Хар­ків Ми­ко­ла­їв Чер­ні­гів Тер­но­піль Ки­їв­мі­ськ­буд

Edelburg Development К.А.Н. Де­ве­ло­пмент

Ор­лан Ін­вест АВР-БУД

Па­рус Development

Алекс Буд Груп

Оде­ком Де­ве­ло­пмент

До­бро­бут

Daytona Development

Строй Сі­ті

Global Development

S.develop Де­нар-люкс Мак­буд ком­форт бі­знес пре­мі­ум ком­форт ком­форт бі­знес ком­форт бі­знес ком­форт бі­знес еко­ном ком­форт ком­форт ком­форт еко­ном 20470 36440 51600 12000 18460 16000 26350 13710 14500 16790 10240 15500 13500 14800 11500 835 тис. грн. 1,9 млн. грн. 2,96 млн грн. 407 тис. грн. 1 млн. грн. 825 тис. грн.

918 тис. грн.

671 тис. грн. 506 тис. грн.

797 тис. грн.

277 тис. грн. 599 тис. грн. роз­про­да­ні

740 тис. грн.

506 тис. грн. 26 11 24-25 12-24 7 9-17 12

20-21, 23-24

9 11-12 6 17-18 10 10 13 ке­ра­мо­блок

це­гла це­гла це­гла це­гла

ке­ра­мо­блок

га­зо­бе­тон га­зо­блок це­гла

ке­ра­мо­блок

це­гла

ке­ра­мо­блок

це­гла це­гла

це­гла, ке- ра­мо­блок ав­то­ном­не ав­то­ном­не ав­то­ном­не ав­то­ном­не ін­ди­ві­ду­аль­не ав­то­ном­не

ав­то­ном­не

ав­то­ном­не ав­то­ном­не

ін­ди­ві­ду­аль­не

Н.д.

ав­то­ном­не ав­то­ном­не

ав­то­ном­не

ін­ди­ві­ду­аль­не мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та

ба­заль­то­ва ва­та, мін­ва­та ба­заль­то­ва ва­та

мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та мін­ва­та Н.д. Н.д. мін­ва­та під­зем­ний

під­зем­ний (161 мі­сце)

під­зем­ний

під­зем­ний (з лі­фтом)

під­зем­ний

го­стьо­вий, під­зем­ний

під­зем­ний (46 місць)

го­стьо­вий, під­зем­ний

га­ра­жні бо­кси

го­стьо­вий, під­зем­ний (218 місць)

го­стьо­вий

го­стьо­вий, під­зем­ний

го­стьо­вий Н.д. під­зем­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.