78 85 ІТА­ЛІЯ — ФРАН­ЦІЯ. Хви­ля і ка­мінь, або Dolce vita & Art de vivre.

International Tourism Magazine - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

«Со­лод­ке жи­т­тя» в Іта­лії та «ми­сте­цтво жи­ти» у Фран­ції по­єд­нав екс­кур­сій­ний ав­то­бу­сний мар­шрут «Хви­ля і ка­мінь».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.