36-41 БАД-РА­ГАЦ. Дже­ре­ла енер­гії.

International Tourism Magazine - - НА ЗДО­РОВ’Я -

Во­ди швей­цар­сько­го ку­рор­ту на­сна­жу­ють усе ті­ло. Уні­каль­ний дар при­ро­ди до­пов­не­но те­хно­ло­гі­я­ми оздо­ров­ле­н­ня та ком­фор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.