НА КРИЛАХ МАУ

International Tourism Magazine - - КОЛЕКЦІЯ -

1 трав­ня 2018 ро­ку від­кри­то перші да­ле­ко­ма­гі­страль­ні рей­си «Між­на­ро­дних авіа­лі­ній Укра­ї­ни» Ки­їв – Де­лі. Здій­сню­ю­ться во­ни 3 ра­зи на ти­ждень, із 7 черв­ня ча­сто­та по­льо­тів зро­сте до 4 що­ти­жне­вих пе­ре­льо­тів. Рей­си ви­ко­ну­ю­ться лі­та­ка­ми «Boeing 767-300» із бі­знес-, пре­мі­ум-еко­ном- та еко­ном-кла­сом.

Вар­тість кви­тка в однин бік від Ки­є­ва до Де­лі — від 6890 грн. Де­таль­ні­ше — на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.