САДИБА ЖИРАФІВ

International Tourism Magazine - - СВІТ -

Бі­ля Най­ро­бі, сто­ли­ці Ке­нії, є не­ве­ли­кий ма­є­ток, на те­ри­то­рії яко­го чу­до­во ужи­ва­ю­ться лю­ди й жи­ра­фи. «Giraffe Manor» — на­зва уні­каль­ної са­ди­би. Її ото­чу­ють із пів­со­тні ге­кта­рів зе­мель, на яких вла­сни­ки ство­ри­ли жи­раф’ячий роз­плі­дник. Одно­ймен­ний осо­бняк слу­жить ши­кар­ним го­те­лем для ту­ри­стів. Уя­віть свій ра­нок у ньо­му: ви­хо­ди­те ви до ві­таль­ні ви­пи­ти чаю в ари­сто­кра­ти­чній об­ста­нов­ці, аж у про­чи­не­не ві­кно про­со­ву­є­ться ве­ли­че­зна го­ло­ва жи­ра­фа! Це не ви­пад­ко­вість, а що­ден­ний «атра­кціон» для го­стей.

У са­ди­бі ре­а­лі­зу­ють про­гра­му збе­ре­же­н­ня рід­кі­сних жирафів Ро­тшиль­да ра­зом із ві­до­мим Цен­тром жирафів у Най­ро­бі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.