Кра­ї­на Маль­бо­ро

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Во­на зов­сім не на Ди­ко­му За­хо­ді й не там, де, за ле­ген­дою, опи­ня­ю­ться всі за­гу­бле­ні ре­чі. Ця кра­ї­на, то­чні­ше, край, — у Но­вій Зеландії, на пів­но­чі її Пів­ден­но­го остро­ва. Маль­бо­ро-Са­ундс — ди­во­ви­жний за кра­сою ра­йон із трьо­ма фі­ор­да­ми. Ба­га­то ти­ся­чо­літь то­му до­ли­ни рі­чок тут по­сту­по­во за­пов­ни­ли­ся во­да­ми Ти­хо­го оке­а­ну. Са­ме у Маль­бо­ро-Са­ундс по­чи­на­є­ться один із най­гар­ні­ших пі­ших ту­ри­сти­чних мар­шру­тів Но­вої Зеландії — «Стеж­ка ко­ро­ле­ви Шар­лот­ти». У Маль­бо­ро пов­но ці­ка­вих тва­рин і при цьому не­має не­без­пе­чних хи­жа­ків. У во­дах фі­ор­дів жи­вуть мор­ські ко­ти­ки та дель­фі­ни, з яки­ми мо­жна по­пла­ва­ти. А ще тут ви­ро­щу­ють ви­но­град і ви­ро­бля­ють най­пів­ден­ні­ше у сві­ті ви­но. Фан­та­сти­чний край по­пу­ляр­ний се­ред при­хиль­ни­ків кру­ї­зів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.