Па­лац кни­жок

International Tourism Magazine - - ФАКТ -

Са­ме так мо­жна на­зва­ти Ав­стрій­ську на­ціо­наль­ну бі­бліо­те­ку в Гоф­бурзь­ко­му па­ла­ці Відня. І не лише че­рез її каз­ко­ві ін­тер’єри. Тут без­ліч до­ро­гих і рід­кі­сних ви­дань — від се­ре­дньо­віч­чя до ХХІ сто­лі­т­тя, у то­му чи­слі й укра­ї­ні­ка — від карт Бо­пла­на до тво­рів Фран­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.