МЕЖИРІЦЬКУ

International Tourism Magazine - - ЧУДЕС -

Чу­до­твор­ний образ Ме­жи­рі­цької Бо­го­ро­ди­ці за іко­но­гра­фі­єю на­ле­жить до ти­пу ікон Бо­жої Ма­те­рі Жит­тє­по­да­тель­ки. Іко­на бу­ла на­пи­са­на в XIV сто­літ­ті у Ві­зан­тії й при­ве­зе­на з Кон­стан­ти­но­по­ля кня­зем Ко­стян­ти­ном Острозь­ким як по­да­ру­нок і бла­го­сло­ве­н­ня від Все­лен­сько­го Па­трі­ар­ха за вір­ність і охо­ро­ну пра­во­слав­ної ві­ри. Цей образ став ро­до­вою іко­ною Острозь­ких і зав­жди су­про­во­джу­вав їх у вій­сько­вих по­хо­дах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.