52-55 ЦЮРИХ. Зро­бле­но у Швей­ца­рії.

International Tourism Magazine - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Най­біль­ше мі­сто «аль­пій­ської кон­фе­де­ра­ції» пра­цює, мов швей­цар­ський го­дин­ник.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.